Korporativno upravljanje in soupravljanje zaposlenih

Korporativno upravljanje in soupravljanje zaposlenih

26. maj 2017 Dom gospodarstva (GZS), dvorana C, Ljubljana
 • 290,00 EUR + DDV (certifikat)
 • 310,00 EUR + DDV (člani)
 • 360,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU


Namen seminarja
je predsednikom in članom uprav, nadzornih svetov (predstavnikom kapitala in zaposlenih) in upravnih odborov predstaviti sistem delavskega soupravljanja v gospodarskih družbah ter vlogo in položaj predstavnikov zaposlenih v organih družbe, na podlagi česar bodo podrobneje spoznali pravice in obveznosti ter posebno vlogo delavskih predstavnikov kot predstavnikov ene najpomembnejših deležniških skupin in njihov prispevek h kakovostnejšemu korporativnemu upravljanju. Sodelovanje delavcev pri upravljanju je za nadzorni svet in upravni odbor pomembna dodana vrednost z vidika informiranosti o delovanju družbe.

Pomembna novost v novem borznem kodeksu (Kodeks upravljanja za javne družbe) je določba 12.4, ki nadzornim svetom oziroma upravnim odborom priporoča, da družbe enkrat letno obravnavajo poročilo sveta delavcev o stanju na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju in se do njega opredelijo. V opredelitvi zavzamejo stališče tudi do predloga ukrepov v poročilu.
Vsebina programa - 26. maj 2017
8.30

Sprejem in registracija udeležencev

9:00

PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED MODELOV DELAVSKEGA SOUPRAVLJANJA

 • Različni modeli delavskega soupravljanja v državah članicah EU.
 • Dualni sistem delavskega predstavništva v gospodarskih družbah (sindikalno organiziranje in soupravljanje družbe).
 • Delavsko soupravljanje po Zakonu o sodelovanju delavce pri upravljanju (ZSDU).
 • Oblike delavske participacije in postopek izvolitve sveta delavcev.
 • Sklenitev in vsebina participacijskega dogovora.
 • Poročilo sveta delavcev o stanju na področju  sodelovanja delavcev pri upravljanju.
10.30

Odmor

10:45

PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELAVSKEGA PREDSTAVNIKA V ORGANIH DRUŽBE

 • Postopek imenovanja predstavnika zaposlenih v nadzorni svet ali upravni odbor.
 • Postopek izbire in imenovanja delavskega direktorja ali delavskega izvršnega direktorja (zavrnitev imenovanja, oblikovanje posebnega skupnega odbora za oblikovanje predloga kandidatov).
 • Določitev pogojev za imenovanje v funkcijo.
 • Sodno imenovanje in odpoklic delavskih predstavnikov.
 • Razmerje med ZSDU in ZGD-1.
 • Pristojnosti in odgovornosti delavskih predstavnikov v organih vodenja in nadzora (ravnanje s skrbnostjo strokovnjaka, glavne dolžnosti in pristojnosti v dvotirnem in enotirnem sistemu upravljanja).
 • Prednosti aktivnega delovanja delavskih predstavnikov v organih družbe.
 • Priporočila dobre prakse korporativnega upravljanja, ki zadevajo soupravljanje zaposlenih.
12.15

Odmor

12.30

DELAVSKO SOUPRAVLJANJE V PRAKSI

Predstavitev praktičnih izkušenj delavskega soupravljanja:
 • poslovna skrivnost
 • nasprotje interesov in neodvisnosti
 • menovanje delavskega direktorja
 • kriteriji za imenovanje članov nadzornih svetov, ki so predstavniki zaposlenih
 • odpoklic uprave
*

Delavnica

 - razprava med udeleženci o konkretnih primerih oziroma izzivih delavskega soupravljanja v praksi.
13.30

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942. Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa.

O morebitni odsotnosti nam čim prej oz. vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si. Skrajni rok za morebitno odjavo je dva dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva in okrepčila za udeležence.

Dodatne informacije:
mag. Rada Sibila, pomočnica generalne sekretarke ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si