Konferenca korporativnega upravljanja 2014

Konferenca korporativnega upravljanja 2014

Konferenca

22. oktober 2014 Ljubljana
  • 320,00 EUR + DDV (certifikat)
  • 350,00 EUR + DDV (člani)
  • 385,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU
Namen letošnje konference je predstaviti kakšni so nadzorni sveti z dodano vrednostjo, ki presegajo klasični nadzor. V izhodišče bomo postavili samoocenjavanje nadzornega sveta, ki naj bi z udejanjanjem izboljšav prineslo spremembe delovanja nadzornega sveta v smeri večje proaktivnosti in učinkovitosti. Pri tem si bomo ogledali domače in tuje izkušnje ter trende na tem področju. Posamični vzvodi izboljšav dela nadzornega sveta so zagotovo v ustrezni sestavi nadzornega sveta, agendi usmerjeni v prihodnost, dobrem vodenju nadzornega sveta in novi vlogi sekretarjev. Z vrsto majhnih sprememb lahko v prihodnje naredimo pomemben premik od pasivnega k proaktivnemu nadzornemu svetu, ki presega pojmovanje klasičnega nadzora.

Svoj pogled na nadzorne svete, ki ustvarjajo dodano vrednost, nam bo predstavil mednarodni strokovnjak in poslovnež Torben Ballegaard Sorensen, ki k nam prihaja iz Danske. V preteklosti je med drugim vodil Lego in Bang& Olufsen, svoje nadzorniške izkušnje in akademsko raziskovanje pa je povzel v knjigi  "Value adding boards”.
V nadaljevanju konference se bomo posvetili dejavnikom za izboljšanje dela nadzornih svetov kot so nova vloga sekretarjev nadzornih svetov in vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov, kjer bo nastopil dr. Chris Pierce, izvršni direktor Global Governance Services Ltd. in priznani mednarodni strokovnjak na področju metode vrednotenja učinkovitosti upravnih odborov in nadzornih svetov.


dr. Chris Pierce
Torben Ballegaard Sorensen
Vsebina programa - 22. oktober 2014
*

KAKŠNI SO NADZORNI SVETI Z DODANO VREDNOSTJO?

*

SAMOOCENJEVANJE NS KOT VZVOD ZA SPREMEMBO DELOVANJA NS - Izkušnje samoocenjevanja v Sloveniji

  • Predstavitev rezultatov analize o razkritjih o samoocenjevanju NS za javne delniške družbe in anketne raziskave o dodani vrednosti samoocenjevanja NS.
*

MEDNARODNE IZKUŠNJE IN TRENDI VREDNOTENJA UČINKOVITOSTI UPRAVNIH ODBOROV IN NADZORNIH SVETOV

14.30

NADZORNI SVETI USMERJENI V PRIHODNOST

  • Kako oblikovati agendo za preseganje klasičnega nadzora?
*

NOVA VLOGA SEKRETARJEV NS

  • Kakšne sekretarje NS potrebujejo nadzorni sveti?
14.00

Odmor
11.30

Registracija udeležencev
12.00

Uvodni pozdrav predsednika ZNS

16.30

Zaključno druženje
*

POMEN VLOGE PREDSEDNIKA NS

  • Opomnik za učinkovito vodenje NS.
Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.

Na konferenci je uradni jezik slovenščina. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje iz angleškega v slovenski jezik.


POKROVITELJI KONFERENCE

 

Zlati pokrovitelj 
Bronasti pokrovitelji
 


 

Podporni pokrovitelji

 

Blagovni pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

 

Mednarodno sodelovanje:

ecoDa - European Confederation of Directors Associations
 


Udeležencem konference, ki še niste naši člani, ponujamo dvakratno ugodnost:

 - s prijavo in plačilom kotizacije na konferenco boste brezplačno postali član ZNS do konca leta 2014
 - za konferenco boste plačali znižano kotizacijo, ki velja za člane ZNS.

Z včlanitvijo pa na vas čakajo tudi številne druge
 
članske ugodnosti.

                                
Ob prijavi treh ali več osebiz enega podjetja nudimo 5% popust.
Plačilo prijavnine nakažite na Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana na poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 pri NLB d.d, najkasneje dva dni pred pričetkom izobraževanja. DDV v ceni ni obračunan. Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec z davčno št. SI80341942.

V kotizacijo je vključeno gradivo, kosilo in okrepčila za udeležence.

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo.

Dodatne informacije:
Laura Orel, tel. št. 01 530 86 40 ali e-pošta:
laura.orel@zdruzenje-ns.si


Na konferenci je uradni jezik slovenščina. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje iz angleškega v slovenski jezik.


POKROVITELJI KONFERENCE

 

Zlati pokrovitelj 
Bronasti pokrovitelji
 


 

Podporni pokrovitelji

 

Blagovni pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

 

Mednarodno sodelovanje:

ecoDa - European Confederation of Directors Associations
 


Udeležencem konference, ki še niste naši člani, ponujamo dvakratno ugodnost:

 - s prijavo in plačilom kotizacije na konferenco boste brezplačno postali član ZNS do konca leta 2014
 - za konferenco boste plačali znižano kotizacijo, ki velja za člane ZNS.

Z včlanitvijo pa na vas čakajo tudi številne druge
 
članske ugodnosti.

                                
Ob prijavi treh ali več osebiz enega podjetja nudimo 5% popust.
Plačilo prijavnine nakažite na Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana na poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 pri NLB d.d, najkasneje dva dni pred pričetkom izobraževanja. DDV v ceni ni obračunan. Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec z davčno št. SI80341942.

V kotizacijo je vključeno gradivo, kosilo in okrepčila za udeležence.

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo.

Dodatne informacije:
Laura Orel, tel. št. 01 530 86 40 ali e-pošta:
laura.orel@zdruzenje-ns.si