Konferenca korporativnega upravljanja 2013

Konferenca korporativnega upravljanja 2013

Konferenca

15. oktober 2013 Ljubljana
  • 320,00 EUR + DDV (certifikat)
  • 350,00 EUR + DDV (člani)
  • 385,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU

Vsebino konference smo razdelili v dve sekciji, ki zaokrožata pot uveljavljanja odgovornosti in profesionalnega ravnanja nadzornikov ter naslavljata posledico in vzrok neskrbnega ravnanja in slabe prakse korporativnega upravljanja.

Vsebina programa - 15. oktober 2013
11.45

POSLOVNO - DRUŽABNO KOSILO

17.15

ZAKLJUČNO DRUŽENJE

13.45

Odmor
11.30

Registracija udeležencev

**

II. PROFESIONALIZACIJA NADZORNIH SVETOV
12.30

Pozdrav predsednika ZNS: Borut Jamnik

ČASTNI GOVOREC: dr. Senko Pličanič, minister za pravosodje

15.30

Odmor
15.45

Kdo je "fit & proper"?

Strokovnost postopkov izbora kandidatov
Kako presojamo ustreznosti kandidatov za člane uprav in nadzornih svetov po kriteriju »fit & proper«?
Ali bodo Smernice European Banking Authority glede presoje ustreznosti članov uprav in nadzornih svetov v bančnem sektorju postale nov evropski standard tudi za druge družbe?

16.15

Pristop Nemčije k profesionalizaciji dela članov nadzornega sveta

Kaj je profesionalno delo člana nadzornega sveta?
Kodeks profesionalnega ravnanj za člane nadzornih svetov – primer German Directors' Association
»Black box« - kako nadzirati poslovanje družb?
12.45

Vloga Komisije za preprečevanje korupcije v korporativnem upravljanju

Analiza konkurenčnosti med zasebnim sektorjem in državnimi podjetji – menjave vlad in političnost odločitev
Identifikacija in omejevanje korupcijskih tveganj v korporativnem upravljanju - primeri dobrih in slabih praks
14.00

Sodna praksa glede odškodninske odgovornosti

- Kakšna je sodna praksa glede odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora v Sloveniji
mag. Uroš Ilić, odvetnik specialist za gospodarsko in insolvenčno pravo, Odvetniška družba Ilić o.p.d.o.o.

- Izkušnje Nemčije pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov in razvoj sodne prakse
Peter H. Dehnen, GermanBoardRoom in German Directors' Association, Dusseldorf, Nemčija

**

I. UVELJAVLJANJE ODGOVORNOSTI ORGANOV VODENJA IN NADZORA

.

Moderatorka sekcije II.: mag. Irena Prijović, generalna sekretarka, ZNS

.

Moderator sekcije I.: Gorazd Podbevšek, predsednik Strokovnega sveta, ZNS

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.

  Na konferenci je uradni jezik slovenščina. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje iz angleškega v slovenski jezik.


POKROVITELJI KONFRENCE

 

Medijski pokrovitelj

 

 


Zlata pokroviteljaSrebrni pokrovitelj

 

Bronasti pokrovitelji

 

 

 

Podporna pokrovitelja

 

 

Blagovni pokrovitelj

 

 


Udeležencem konference, ki še niste naši člani, ponujamo dvakratno ugodnost. S
prijavo na konferenco boste lahko postali člani ZNS brez plačila pristopnine za letošnje leto in za konferenco plačali znižano kotizacijo, ki velja za člane ZNS. Z včlanitvijo pa na vas čakajo tudi številne druge članske ugodnosti.

        

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja nudimo 5% popust. Plačilo prijavnine nakažite na Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana na poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 pri NLB d.d, najkasneje dva dni pred pričetkom izobraževanja. DDV v ceni ni obračunan. Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec z davčno št. SI80341942. 

V kotizacijo je vključeno gradivo, kosilo in okrepčila za udeležence.

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. 

Dodatne informacije:
Nina Lajovec, tel. št. 01 530 86 40 ali e-pošta:
nina.lajovec@zdruzenje-ns.si

 

 

 

  Na konferenci je uradni jezik slovenščina. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje iz angleškega v slovenski jezik.


POKROVITELJI KONFRENCE

 

Medijski pokrovitelj

 

 


Zlata pokroviteljaSrebrni pokrovitelj

 

Bronasti pokrovitelji

 

 

 

Podporna pokrovitelja

 

 

Blagovni pokrovitelj

 

 


Udeležencem konference, ki še niste naši člani, ponujamo dvakratno ugodnost. S
prijavo na konferenco boste lahko postali člani ZNS brez plačila pristopnine za letošnje leto in za konferenco plačali znižano kotizacijo, ki velja za člane ZNS. Z včlanitvijo pa na vas čakajo tudi številne druge članske ugodnosti.

        

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja nudimo 5% popust. Plačilo prijavnine nakažite na Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana na poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 pri NLB d.d, najkasneje dva dni pred pričetkom izobraževanja. DDV v ceni ni obračunan. Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec z davčno št. SI80341942. 

V kotizacijo je vključeno gradivo, kosilo in okrepčila za udeležence.

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. 

Dodatne informacije:
Nina Lajovec, tel. št. 01 530 86 40 ali e-pošta:
nina.lajovec@zdruzenje-ns.si