Konferenca korporativnega upravljanja 2012

Osrednji letošnji dogodek ZNS

10. oktober 2012 Dom gospodarstva - GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A
  • 320,00 EUR + DDV (certifikat)
  • 350,00 EUR + DDV (člani)
  • 385,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU

 

.
.

 

na zadnjem panelu konference vam bomo razkrili kako družbe sledijo Kodeksu upravljanja javnih delniških družb. Od sprejetja zadnjega kodeksa konec leta 2009 ni bilo resne analize o tem kakšno je razkrivanje spoštovanja načel dobre prakse med družbami, katera so najpogostejša odstopanja in zakaj. Pobudo da to ugotovimo je sprejela Ljubljanska borza in skupaj smo šli korak dlje pripravili praktične napotke kako to početi bolj kvalitetno ter investitorjem razumljivo. Primerjavo med članicami EU nam bo predstavila Astrid Rubens, raziskovalka iz Guberne, nam podobnega združenja v Bruslju.

Pridružite se 100 že prijavljenim udeležencem 10. oktobra!

 

Vsebina programa - 10. oktober 2012
*

Diskusija

Pogovor bo povezoval Gorazd Podbevšek.
8.35

I.  UPRAVLJANJE DRUŽB V DRŽAVNI LASTI – tretjič!

Zanimalo nas bo kakšno bo prenovljeno upravljanje podjetij v državni lasti. Potem, ko je Vlada  s  spremembo zakona o upravljanju kapitalskim naložbami  že posegla v obstoječi sistem, bo z novim  Zakonom o slovenskem državnem holdingu spet na preizkušnji upravljanje v praksi. Sprememb na tem  področju se v relativno kratkem času lotevamo že tretjič in vedno na povsem nov regulatoren način, kar še ne prinaša nove kulture korporativnega upravljanja.
*

Smernice ZNS za upravljanje nejavnih družb – novost!

*

Predstavitev Zakona o slovenskem državnem holdingu

*

Pravna vprašanja nove ureditve upravljanja kapitalskih deležev v lasti države

*

Izkušnje Finske pri upravljanju državnega premoženja

*

Diskusija

 Pogovor bo povezovala mag. Maja Grgič, urednica in novinarka, časnik Delo
10.00

Odmor

10.15

II.  KADROVANJE UPRAV - Kakšne uprave imamo in kako jih izbiramo?

Raziskava o tem kakšne so naše uprave se je omejila na javne delniške družbe, saj je dostopnost in javnost podatkov zanje največja. Želeli smo ugotoviti kako so sestavljene uprave teh družb – raznolikost po stroki, spolu, starosti, internacionalizaciji, starosti, izobrazbi. Zanimalo nas je ali so člani uprav zrasli iz družbe same ali so bili izbrani od drugod ter kakšen je povprečen član uprave. ZNS želi s praktičnimi napotki za kadrovanje uprav dvigniti strokovne standarde in s tem prispevati k izboljšanju prakse delovanja nadzornih svetov in kadrovskih komisij.
*

Kakšne uprave imamo v javnih delniških družbah v Sloveniji? – predstavitev raziskave

*

Praktični napotki nadzornim svetom pri kadrovanju uprav – novost!

*

Mednarodne izkušnje in dobra praksa iskanja in selekcije članov uprav

*

Diskusija

Pogovor med Urlichom Dadejem in  Igorjem Mihajlovićem, predsednikom NS Zavarovalnice Triglav d.d. bo povezovala mag. Irena Prijović.
13.45

Odmor

12.15

III.  UPRAVLJANJE NEJAVNIH IN DRUŽINSKIH DRUŽB – nove smernice!

Za razliko od javnih delniških družb obstaja na področju dobre prakse upravljanja za nejavne družbe velika vrzel. Mnoga slovenska uspešna podjetja se z aktivnim upravljanjem in razvojem družbe enostavno ne ukvarjajo, ker so usmerjena predvsem v izvajanje gospodarske dejavnosti, torej poslovanje. Z večanjem števila zaposlenih, vključevanjem novih partnerjev, ali z novimi zahtevami na trgu se pogosto zgodi, da upravljavski sistemi  ne ustrezajo potrebam družbe in poslovanja. To lahko pripelje do velikih tveganj in stagnacije ali celo nazadovanja družb. Krizne razmere pa so lahko za družbo ob odsotnosti jasno razmejenih in definiranih odgovornosti do deležnikov ter brez ustreznih institutov upravljanja, vodenja in nadzora, za obvladovanje tveganj povezanih z upravljanjem, usodne.
*

Zgodba iz prakse: Razvoj korporativnega upravljanja Studio Moderna 2006-2012

*

Posebnosti upravljanja družinskih podjetij

*

Raziskava o kvaliteti razkritij v izjavah o upravljanju med javnimi delniškimi družbami v Sloveniji

*

Primerjava med članicami EU  o kvaliteti razkritij po načelu »pojasni ali spoštuj«

*

Praktični napotki za kvalitetna pojasnila v izjavah o upravljanju

15.00

Zaključek konference

11.45

Odmor in pogostitev

8.30

Otvoritev konference

14.00

IV. UPRAVLJANJE JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB - Kvaliteta razkritij skladno s kodeksi

Kontrola kvalitete razkritij skladnosti s kodeksi je po mednarodni praksi odgovornost upravnega odbora in NS. Evropska komisija se ukvarja z vprašanjem ali zagotavljanje fleksibilnosti upravljanja evropskih družb s poročanjem o skladnosti s kodeksi upravljanja po načelu »spoštuj ali pojasni« predstavlja preveliko tveganje za investitorje in ne prinaša želene učinkovitosti. Pojasnila glede odstopanj od kodeksov naj bi bila preveč formalna in površna ter zato brez dodane vrednosti za delničarje in investitorje. Države članice EU so v svojih odzivih pohitele s pregledi kvalitete takšnega poročanja, med njimi tudi Slovenija. Namen je doseči takšno kvaliteto poročanja, da ne bi prišlo do strožje regulative na tem področju na škodo prilagodljivosti nacionalnemu okolju in potrebam družbe. Korak naprej od same raziskave pa prinašajo praktični napotki za boljše poročanje družb na tem področju.
Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.

Na konferenci je uradni jezik slovenščina. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje iz angleškega v slovenski jezik.

POKROVITELJI KONFERENCE  

Medijski pokrovitelj  

Zlati pokrovitelj

Srebrni pokrovitelj

Bronasti pokrovitelj

 

 

 

 

 

Blagovni pokrovitelj


Udeležencem konference, ki še niste naši člani, ponujamo dvakratno ugodnost. S
prijavo na konferenco boste lahko postali člani ZNS brez plačila pristopnine za letošnje leto in za konferenco plačali znižano kotizacijo, ki velja za člane ZNS. Z včlanitvijo pa na vas čakajo tudi številne druge članske ugodnosti.

        

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja nudimo 5% popust. Plačilo prijavnine nakažite na Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana na poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 pri NLB d.d, najkasneje dva dni pred pričetkom izobraževanja. DDV v ceni ni obračunan. Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec z davčno št. SI80341942. Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa.

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Cena kotizacije vključuje tudi gradivo, kosila in okrepčila za udeležence.

Dodatne informacije:
Valerija Božič, tel. št. 01 530 86 44 ali e-pošta:
valerija.bozic@zdruzenje-ns.si.

 

Na konferenci je uradni jezik slovenščina. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje iz angleškega v slovenski jezik.

POKROVITELJI KONFERENCE  

Medijski pokrovitelj  

Zlati pokrovitelj

Srebrni pokrovitelj

Bronasti pokrovitelj

 

 

 

 

 

Blagovni pokrovitelj


Udeležencem konference, ki še niste naši člani, ponujamo dvakratno ugodnost. S
prijavo na konferenco boste lahko postali člani ZNS brez plačila pristopnine za letošnje leto in za konferenco plačali znižano kotizacijo, ki velja za člane ZNS. Z včlanitvijo pa na vas čakajo tudi številne druge članske ugodnosti.

        

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja nudimo 5% popust. Plačilo prijavnine nakažite na Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana na poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 pri NLB d.d, najkasneje dva dni pred pričetkom izobraževanja. DDV v ceni ni obračunan. Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec z davčno št. SI80341942. Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa.

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Cena kotizacije vključuje tudi gradivo, kosila in okrepčila za udeležence.

Dodatne informacije:
Valerija Božič, tel. št. 01 530 86 44 ali e-pošta:
valerija.bozic@zdruzenje-ns.si.