Izpitni rok za pridobitev Certifikata ZNS

Izpitni rok za pridobitev Certifikata ZNS

7. marec 2017 Ljubljana
  • 460,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU

Rok za prijavo je do 28. februarja 2017 oz. zapolnitve prostih mest.


S Certifikatom ZNS posameznik dokazuje, da je z opravljenim izpitom (aplikativno preverjanje znanja) pridobil ustrezna strokovna znanja za opravljanje funkcije člana NS in UO. Imetnik Certifikata ZNS mora po dveh letih veljavnost certifikata obnoviti.

Pogoji:
Izpit poteka po naslednjih programskih sklopih:
  • Pravo gospodarskih družb in korporativno upravljanje
  • Vloga in pomen nadzornih svetov in priporočila dobre prakse
  • Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju družbe
  • Računovodsko-finančno spremljanje poslovanja, upravljanja tveganj in revidiranje

DOKUMENTACIJA

VLOGA

prijavnica

 

POSTOPEK PRIDOBITVE CERTIFIKATA ZNS