Izobraževanje za člane revizijskih komisij

Izobraževanje za člane revizijskih komisij

Osnovni program izobraževanja za člane revizijskih komisij in nadzornega sveta

8. marec 2019 Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana E
 • 320,00 EUR + DDV (certifikat)
 • 350,00 EUR + DDV (člani)
 • 385,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU


Program izobraževanja je namenjen celovitemu pregledu delovanja revizijskih komisij in uvajanju v funkcijo člana revizijske komisije. Čeprav je program zasnovan za člane revizijskih komisij, pa je namenjen vsem članom NS, saj ustanovitev revizijske komisije v ničemer ne spreminja odgovornosti nadzornega sveta kot je opredeljena v zakonodaji.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO:
 • članom in predsednikom revizijskih komisij,
 • sekretarjem nadzornih svetov,
 • članom nadzornih svetov.
ZAKAJ SE UDELEŽITI IZOBRAŽEVANJA?
 • ker so spremembe zakonodaje in druge regulative pomembno vplivale na spremembo vloge revizijske komisije;
 • ker je delo revizijskih komisij in zlasti njenega predsednika zahtevno, se morajo vsi člani zavedati svojih obveznosti in odgovornosti, preden prevzamejo funkcijo;
 • izvedeli boste, kako lahko kot nadzorniki in člani revizijskih komisij za nadzor nad družbo čim bolj izkoristite delo notranje revizije;
 • pogledali bomo, kako poteka izbor in sodelovanje revizijske komisije in zunanjega revizorja;
 • zanimalo nas bo kakšna je vloga regulatorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem;
 • povedali vam bomo, kje so največja razhajanja med prakso in priporočili pri delu revizijskih komisij pri nas;
 • o svojih praktičnih izkušnjah in o tem, kaj je pomembno pri delu v revizijski komisiji, vam bodo povedali izkušeni strokovnjaki;
Vsebina programa - 08. marec 2019
8:00

Sprejem udeležencev in jutranja kava

8:30

SESTAVA, MANDAT, PLAČILO RK

 • Položaj RK po zakonodaji in novosti nove regulative
 • Razmerje RK do NS
 • Imenovanje, trajanje mandata in prenehanje
 • Sestava in neodvisnost RK
 • Pristojnosti RK
 • Poslovnik o delu RK
 • Priporočila ZNS za revizijske komisije
 • Uvajanje in usposabljanje članov RK
 • Plačila članov RK
9:30

Odmor

9:45

NALOGE IN PRISTOJNOSTI, AGENDA ZA DELO RK

 • Pristojnosti in naloge RK - podrobno obravnavanje računovodskega poročanja, notranjih kontrol, spremljanje sistema obvladovanja tveganj in pregled ocene tveganj, sistemov za opozarjanje na nepravilnosti in nezakonitosti;
 • Nerevizijske storitve pri revizijskih strankah in seznam prepovedanih storitev za SJI (subjekte javnega interesa)
 • Določitev letnega koledarja dela RK - seje revizijske komisije po vsebini in poročevalci; koordinacija dela RK in NS
 • Pomembnost informacij potrebnih za delo RK
 • Poročanje RK za NS
 • Pomen samoocenjevanja RK
 • Pogosti izzivi pri delovanju RK
11:00

Odmor

11:30

SODELOVANJE RK Z NOTRANJIM REVIZORJEM

 • Spremljanje notranjega revidiranja in obravnavanje notranjerevizijskih poročil
 • Odobritev temeljne notranjerevizijske listine in njenih sprememb in dopolnitev
 • Potrditev letnega in srednjeročnega notranjerevizijskega načrta
 • Ocenjevanje NR – zunanja presoja NR, ocena NR znotraj družbe
 • Zagotavljanje neodvisnosti NR
12:15

SODELOVANJE RK Z ZUNANJIM REVIZORJEM

 • Izbor zunanjega revizorja, neodvisnost in pregled pogodbe
 • Sodelovanje pri opredeljevanju področij revidiranja
 • Spremljanje postopkov zunanjega revidiranja v pred-reviziji (prva faza revizije) in ob zaključku revizije, pregled letnega revizijskega ciklusa
 • Seznanitev z ugotovitvami in priporočili zunanjega revizorja
 • Revizorjevo poročilo
13:15

Odmor

13:30

SODELOVANJE RK Z REGULATORJEM

 • Kazalci kakovosti zunanje revizije
 • Vloga Agencije za javni nadzor nad revidiranjem – sodelovanje z RK
14:15

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva, kosila in okrepčila za udeležence.

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942.
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.

Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
Nina Lajovec, vodja pisarne ZNS, T: 01/ 530 86 40 ali E: nina.lajovec@zdruzenje-ns.si