Komu je srečanje namenjeno?

Ko smo v letu 2014 prvič izvedli program usposabljanja za sekretarje NS, so udeleženci izobraževanja izrazili zanimanje, da bi se občasno srečevali na manj formalen način v duhu izmenjave praktičnih izkušenj. Sledili smo temu predlogu in zasnovali srečanja s strokovno razpravo na eno izmed aktualnih in zanimivih tem za sekretarje nadzornih svetov.

Srečanje je namenjenom članom ZNS, ki opravljajo funkcijo sekretarja NS.

Člansko srečanje sekretarjev NS

Člansko srečanje sekretarjev NS

19. oktober 2017 Ljubljana
  • (člani)
O DOGODKU

Srečanje je namenjeno članom ZNS,
ki opravljajo funkcijo sekretarja NS

Strokovna tema:
Kako oblikovati politiko raznolikosti organov vodenja in nadzora?

V skladu z 70.členom ZGD-1 morajo družbe v poslovnem poročilu prikazati opis politike raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja ali nadzora družbe glede vidikov, kot so na primer spol, starost ali izobrazba, in navedba ciljev, načina izvajanja ter doseženih rezultatov politike raznolikosti v obdobju poročanja. Če se politika raznolikosti v družbi ne izvaja, se to navede.

K oblikovanju politike raznolikosti družbe napotujejta tudi Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (4. načelo) in Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (3.6 načelo), ki natančneje opredeljujeta način sprejema, njeno vsebino in objavo.

V praksi so v pripravo izhodišč za oblikovanje politike raznolikosti po naših izkušnjah večinoma vpeti sekretarji nadzornih svetov in predstavniki drugih strokovnih služb.

gostitelj: Zavarovalnica Triglav, d.d.

Srečanja s strokovno razpravo na eno izmed aktualnih in zanimivih tem za sekretarje nadzornih svetov so namenjena vam. Teme izbiramo skupaj ter se sproti dogovarjamo kdo izmed vas je pripravljen pripraviti strokovni uvod v razpravo. Zato vas vljudno vabimo, da nam že se sedaj posredujete tudi vaše vsebinske predloge ali želje na: rada.sibila@druzenje.ns.si in nam tako pomagate vsebinsko sooblikovati prihodnja srečanja.

Vsebina programa - 19. oktober 2017
13.45

Sprejem in registracija udeležencev

14.00

Kako oblikovati politiko raznolikosti organov vodenja in nadzora?

- razprava in izmenjava praktičnih izkušenj
15.30

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Srečanje je namenjeno članom ZNS, ki opravljajo funkcijo sekretarja NS ali UO.
Za vse člane ZNS s poravnano članarino je udeležba brezplačna in je možna le ob predhodni prijavi, saj je število udeležencev omejeno.


Če še niste član ZNS, vas vabimo, da se nam pridružite. Poleg udeležbe na članskih srečanjih za sekretarje nadzornih svetov, si boste tako zagotovili tudi druge članske ugodnosti, predvsem pa dostop do vseh strokovnih virov za delo NS in odgovore na vaša pravna vprašanja.

VČLANITEV


O morebitni odsotnosti nam vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si.

Dodatne informacije:
mag. Rada Sibila, pomočnica generalne sekretarke ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si