STROKA

Vodenje in delo NS

Eden izmed dejavnikov učinkovitosti dela nadzornega sveta je njegovo vodenje. Vodenje pa definira izbor in delo predsednika nadzornega sveta v sodelovanju s sekretarjem nadzornega sveta.

Eno od pomembnih orodij za predsednika nadzornega sveta je tudi samoocenjevanje nadzornega sveta, ki celotnemu organu daje povratno informacijo glede možnih izboljšav za delo nadzornega sveta v primerjavi s priporočeno dobro prakso kot tudi glede zadovoljstva članov z vodenjem nadzornega sveta.

Najpomembnejši strokovni vir za predsednike in člane nadzornega sveta glede vodenja tega organa so Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov NS.


Priporočila dobre prakse:
 
NOVOST

Pomembno spremembo glede zastopanja družbe in vloge predsednika nadzornega sveta prinaša prenovljen 281.(2) člen novele ZGD-1I (Ur.l. RS, št. 55/15), ki določa, da pri sklenitvi pogodbe z izvedencem zastopa družbo predsednik nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.


Priporočena gradiva:


Raziskave in študije: