STROKA

Sekretarji NS

Smernice za izbor in delo sekretarjev NS in UO

Vloga sekretarja nadzornega sveta je delovati kot organizacijska in strokovna podpora nadzornemu svetu, njegovim komisijam, predsedniku nadzornega sveta in predsednikom komisij nadzornega sveta.

Najpomembnejši strokovni vir
za izbor in delo sekretarjev so Smernice za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov in upravnih odborov.

Glede na to, da funkcija sekretarja nadzornega sveta v slovenski zakonodaji ni opredeljena in je njena vloga na kratko omenjena samo v 11. načelu Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, te smernice predstavljajo priporočila dobre prakse in praktične napotke, kako čim bolje opraviti izbor in opravljati delo sekretarja nadzornega sveta.

>>> več
Vsebina:
  1. Namen smernic
  2. Vloga sekretarja nadzornega sveta
  3. Imenovanje in kriteriji za izbiro sekretarja nadzornega sveta
  4. Naloge sekretarja nadzornega sveta
  5. Zaupnost podatkov in pretok informacij
  6. Zapisniki, zvočni zapisi in hramba dokumentov (arhiviranje)
  7. Koordinacija dela komisij nadzornega sveta
  8. Priprava gradiva in sej nadzornega sveta
  9. Spremljanje realizacije sklepov nadzornega sveta
  10. Uvajanje novih članov nadzornega sveta in komisij


Priporočila dobre prakse:
Raziskave in študije:
Priporočena gradiva:

 

 
KOLEDARNOVO!

Članska srečanja sekretarjev NS - srečanja s strokovno razpravo na eno izmed aktualnih in zanimivih tem za sekretarje nadzornih svetov, na manj formalen način ter v duhu izmenjave praktičnih izkušenj.


Register imetnikov Potrdila za sekretarje.
Z udeležbo na Programu usposabljanja za sekretarje nadzornega sveta in upravnih odborov, ki poteka po vsebinskih sklopih Smernic za izbor in delo sekretarjev nadzornega sveta in upravnih odborov, prejmejo udeleženci Potrdilo o usposabljanju za sekretarje nadzornih svetov in upravnih odborov ("Potrdilo za sekretarje").