Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Vzorci pravil za elektronske in virtualne skupščine, sklicane na podlagi ZGD-1 oziroma PKP6

Objavljeno: 30.11.2020

Vzorci pravil za elektronske in virtualne skupščine, sklicane na podlagi ZGD-1 oziroma PKP6

SDH je z namenom vzpodbuditi družbe s kapitalsko naložbo države k organiziranju elektronskih ali virtualnih skupščin (če obstaja vsebinska potreba za njihovi sklic) ter z namenom poenotenja ureditev in praks pripravil tri vzorce pravil, ki se uporabijo v odvisnosti od tega, ali gre za elektronsko skupščino na podlagi določb statuta (v tem vzorcu je tudi predlog novih določb statuta, ki naj jih predhodno sprejme skupščina, da bo zagotovila ustrezno statutarno podlago), elektronsko skupščino na podlagi določb ZIUOPDVE ali virtualno skupščino na podlagi določb ZIUOPDVE. Potrebno je opozoriti, da je zakonodajalec v ZIUOPDVE časovno zelo omejil uporabo določb, ki se nanašajo na elektronske oziroma virtualne skupščine, namreč le na skupščine, ki so sklicane v času drugega vala epidemije COVID-19. Po našem mnenju navedeno pomeni, da se skupščina lahko izvede na podlagi ZIUOPDVE tudi v času po preklicu epidemije, če je bila skupščina sklicana na podlagi ZIUOPDVE v času, ko je epidemija še trajala. Prav tako pa je treba upoštevati še zgoraj citirano izjemo v 80. členu ZIUOPDVE, ko je bila skupščina sklicana v skladu z rednimi določbami ZGD-1 pred uveljavitvijo ZIUOPDVE, izvedena pa v času po uveljavitvi ZIUOPDVE. Tudi taka skupščina je lahko ob ustrezni spremembi sklica in objavi spremembe sklica ter objavi pravil za njihovo izvedbo izvedena tudi kot elektronska skupščina ali izključno kot virtualna skupščina.

>>> VEČ