Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Vprašali ste nas mi vam odgovarjamo

Objavljeno: 06.04.2020
 • Kako kot člani NS lahko pristopimo k znižanju prejemkov uprave?
 • Sodelovanje RK z regulatorji.
 • Članstvo predstavnikov delavcev v RK
 • Preverjanje ANR ugotovitev o zunanjih revizorjih v vprašalniku za samooceno RK
 • Javnost zapisnikov
 • Pravna razmerja med NS in upravo družb v holdingu
 • Ali je lahko hkrati predsednik uprave v obvladujoči in odvisni družbi?
 • Dodatna pojasnila k točki dnevnega reda
 • Veljavnost korespondenčne seje
 • Kako se beležijo delovne ure predstavnikoma zaposlenih v NS, ko so seje NS izvedene v rednem delovnem casu?
 • Ali je delavski predstavnik v nadzornem svetu lahko imenovan za namestnika predsednika NS?
 • Katero raven priporocil Kodeksa za nejavne družbe mora upoštevati družba, ki ni velika ima pa konsolidirano LP?
 • Clanstvo clana NS v upravi ali upravnemu odboru odvisne družbe.
 • Ali so clani NS upraviceni do nadomestila za prehrano (dnevnice) za cas trajanja njihovega dela v nadzornem svetu?

>>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom