Uravnotežena zastopanost spolov v sestavi uprav in nadzornih svetov – zaveza ali zakonska regulacija?

Objavljeno: 15.12.2016

V strokovnem delu Srečanja certificiranih nadzornikov 2016, ki je poteklo 14. decembra v Ljubljani, so povabljeni gostje spregovorili o uravnoteženi zastopanosti spolov v sestavi uprav in nadzornih svetov – naj bo uravnoteženost naša zaveza ali je potrebna zakonska regulacija?


dr. Marko Jaklič, Lidia Glavina, dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Cvetka Selšek,
Igor Stebernak in Boštjan Škufca Zaveršek

Na Združenju nadzornikov Slovenije se zavzemamo, da bi si družbe same in v njihovem imenu člani organov vodenja in nadzora, v okviru Politike raznolikosti skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, izrekli za lastne cilje raznolikosti in načinu njihovega doseganja. Poleg raznolike zastopanosti spolov, so tu še starost, izobrazba, dodajamo tudi nacionalnost, čeprav jo zakon posebej ne navaja. Želimo si, da bi člani uprav in nadzornih svetov vzeli to nalogo skrajno resno in pokazali prizadevanja in tudi rezultate. Če cilji v politiki raznolikosti ne bodo postavljeni, ne bodo postali usmeritev za delničarje in svete delavcev pri imenovanjih članov nadzornih svetov in jih tudi ne bomo mogli transparentno spremljati. Samo vključevanje različnosti, tudi spolne, nas bo lahko popeljalo iz povprečnosti. V članstvu združenja je 30 % članic in prav toliko imetnic Certifikata ZNS, zato si želimo si, da bi jih v prihodnje bilo še več in da bi bolj množično tudi zasedale nadzorniška mesta.


Gradivo:

>>> dr. Aleksandra Kanjuo Mrćela, Uravnotežena zastopanost spolov v sestavi uprav in nadzornih svetov – zaveza ali zakonska regulacija (prosojnice)