Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Svoje delo smo tako kot vsi prilagodili novim razmeram tudi na ZNS

Objavljeno: 06.05.2020
Svoje delo smo tako kot vsi prilagodili novim razmeram tudi na ZNS

 mag. Irena Prijović,
izvršna direktorica ZNS

 

Spoštovane članice in člani ZNS,

Svoje delo smo tako kot vsi prilagodili novim razmeram tudi na ZNS. Omejene vire, ki so nam na razpolago, smo v preteklih tednih usmerili predvsem v sodelovanje z različnimi deležniki za spremembo insolvenčne zakonodaje in zakona o gospodarskih družbah v povezavi s posledicami Covid-19. V zvezi s tem smo na področju korporativnega upravljanja zaznali določene izzive, zato je Strokovni svet ZNS pripravil Stališče ZNS - Vpliv pandemije COVID-19 na korporativno upravljanje (25.03.2020) in Stališče ZNS o začasni odpovedi dela prejemkov članov NS in UO ter zunanjih članov komisij teh organov v času epidemije COVID-19 (16.04.2020).

Prvi sveženj ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu oz. t. i. #protiKoronapaket (#PKP1) je sledil našemu priporočilu glede sprememb ZFPPIPP in omogočil, da poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za začetek prisilne poravnave ali stečaja, če je insolventnost družbe nastala kot posledica razglasitve epidemije. Ukrep velja v času epidemije in še tri mesece po tem.

Ne prvi (#PKP1), ne drugi sveženj protikoronske zakonodaje (#PKP2), ki je bil sprejet tik pred prvomajskimi prazniki, pa žal ne vsebujeta predloga za spremembo ZGD-1 (Zakon o začasnih ukrepih na področju prava gospodarskih družb za omejitev posledic epidemije Covid-19), ki bi po vzoru drugih članic EU uredil tematike povezane z morebitnimi zamudami z izvedbami skupščin, možnostjo izvedbe virtualnih skupščin, kar zdaj statuti družb ne omogočajo, podaljšanje mandatov organom nadzora, posebno pravilo glede plačila članom nadzornega sveta,... Na vse to smo opozorili že v Stališču ZNS - Vpliv pandemije COVID-19 na korporativno upravljanje. Čeprav so z rahljanjem omejitev glede gibanja nekateri prej zaznani izzivi za nekatere družbe postali manj relevantni, pa so še vedno družbe, ko večini članov nadzornega sveta poteče mandat, sklic skupščine na odprtem pa zahteva zunanji prostor odvisen od vremena, predvidljivosti glede morebitne odprave ali ponovnega zaostrovanja ukrepov pa ni. Zato si bomo  skupaj  z drugimi deležniki še naprej prizadevali za spremembo ZGD-1 v tretjem svežnju (#PKP3), da bi družbam omogočili pravno predvidljivost ob morebitnem trajanju epidemije in uzakonitev virtualnih skupščin v ZGD-1K.

Če 13. člen predloga za spremembo ZGD-1 glede začasne odpovedi dela prejemkov članov nadzornih svetov kot predstavljeno v Stališču ZNS o začasni odpovedi dela prejemkov članov NS in UO ter zunanjih članov komisij teh organov v času epidemije COVID-19, v #PKP3 ne bi bil sprejet, pa nadzornim svetom priporočamo, da z namenom zmanjšanja tveganj poskrbijo za uvrstitev te točke na dnevni red skupščine (Priporočilo ZNS, 05.05.2020).

Drugi del naših aktivnosti v tem obdobju je bil usmerjen v izvedbo programa izobraževanja za nadzornike, s katerim udeleženci prejmejo 'Potrdilo za nadzornike'. Bili smo edini, ki smo ga že v aprilu izvedli v živo na daljavo z uporabo sodobne tehnologije. Veseli nas, da smo imeli odlično udeležbo in dober odziv na majskem izpitnem roku za pridobitev Certifikata ZNS. Zbiramo tudi že prijave za junijski rok izobraževanja za nadzornike. V sodelovanju z ecoDa v kratkem pripravljamo serijo štirih zanimivih mednarodnih webinarjev na temo 'The impacts of Covid-19 on Boards', ki bodo dostopni tudi vam in naša druga redna izobraževanja po koledarju dogodkov.

V prihodnjih tednih vas bomo obvestili tudi glede možnosti izvedbe skupščine ZNS 2020, že danes pa si lahko poudarke preteklega leta ogledate v zloženki ZNS 2019 v številkah.

Ponovno pa smo fizično navzoči tudi v pisarni ZNS.

Ostanite zdravi in ostanite nam blizu, čeprav na daljavo, Irena