Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Priročnik za nadzor nad kibernetskimi tveganji za nadzornike

Objavljeno: 11.09.2020

Nadzor kibernetskih tveganj

Priročnik Cyber-Risk Oversight: Key Principles and Practical Guidance for Corporate Boards in Europe, je nastal v sodelovanju med European Confederation of Directos' Accociations (ecoDa), Internet Security Alliance (ISA) in American International Group (AIG).
Kibernetska varnost je morda največja grožnja poslovanju sodobnih podjetij. Osredotočenost uprav in nadzornih svetov na kibernetska tveganja in zagotavljanje kibernetske varnosti pa je še pomankljivo in zahteva njihovo nemudno pozornost. Priročnik je poskus članom uprav in nadzornih svetov ponuditi preprost okvir za razumevanje kibernetskih tveganj. Priročnik predstavlja 5 osnovnih principov upravljanja kibernetskih tveganj za organe vodenja in nadzora. V njem boste našli tudi poseben sklop vprašanj, ki naj bi jih člani nadzornih svetov zastavili upravi za zagotavljanje ustrezne opredelitve družbe glede kibernetskih tveganj in ločen sklop vprašanj za presojo lastne 'kibernetske pismenosti'.


Vabljeni tudi k udeležbi na ecoDa spletnem seminarju 15. septembra: The Covid crisis and its cybersecurity implications: a new wake-up call for board members.


 Že od leta 2004 smo del evropske konfederacije ecoDa. S članstvom ZNS v ecoDa in našim aktivnim sodelovanjem v organih in delovnih skupinah v tej evropski organizaciji, smo del skupnosti, ki soustvarja nove vsebine za delo članov nadzornih svetov in učinkovito korporativno upravljanje.