Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Preizkusite prednosti članstva - učinkovita pomoč pri vašem delu

Objavljeno: 07.09.2020

Preizkusite prednosti članstva

... do konca leta poravnajte pristopnino v višini 40 EUR in koristite vse prednosti članstva.

Članom omogočamo dostop do vseh strokovnih virov potrebnih za delo nadzornih svetov in upravnih odborov, obveščanje o aktualnih novostih, hitro strokovno pomoč, članska srečanja in spletne seminarje ter pridobitev strokovne kvalifikacije. Svoje člane spodbuja k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Vabljeni v članstvo v edini strokovni organizaciji s področja korporativnega upravljanja v Sloveniji.