Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Potrjena je sestava Nominacijskega odbora ZNS za pripravo predloga kandidatov za člane UO ZNS

Objavljeno: 28.09.2018

Potrjena je sestava Nominacijskega odbora ZNS
za pripravo predloga kandidatov za člane UO ZNS

Upravni odbor ZNS je potrdil sestavo Nominacijskega odbora (NomO) za pripravo predloga kandidatov za člane UO ZNS. NomO je sestavljen poleg predsednika ZNS še iz dveh (2) članov UO in članice/člana ZNS, ki smo ga z namenom večje vključenosti članov ZNS v delo združenja, iskali s povabilom. Na povabilo članicam in članom ZNS za članstvo v NomO smo do roka za prijavo (20. avgust 2018) prejeli dve prijavi, samo ena vloga pa je ustrezala razpisanim pogojem (izkušnje in kompetence iz HR področja).

Člani Nominacijskega odbora so:
  • Borut Jamnik, predsednik ZNS
  • Mag. Tomaž Kuntarič, namestnik predsednika UO ZNS
  • Cvetka Selšek, namestnica predsednika UO ZNS
  • Dr. Alenka Stanič, svetovalka za ključne kadre

Nominacijski odbor bo imel pristojnost oblikovanja predloga kandidatov za nove člane UO za skupščino 2019 in oblikovanje predloga za naslednika predsednika ZNS v novem mandatnem obdobju (2020 - 2024).