Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Posvet ZNS: Posledice sprejetja zakona o dopolnitvah ZGD (ZGD-1E)

Objavljeno: 24.11.2011 | Avtor: Rada Sibila

23. novembra 2011 se je v organizaciji Združenja nadzornikov Slovenije odvijal strokovni posvet na temo novele ZGD-1E, katerega namen je bil predstaviti novosti, ki se nanašajo na omejitev ustanavljanja, vodenja in nadziranja clanov poslovodstva ali organa nadzora v majhnih, srednjih in velikih družbah, nad katerimi je bil zacet eden izmed postopkov zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja. Posvet je požel veliko pozornosti in zanimanja, strokovni javnosti pa je ponudil odgovore na najbolj pereca vprašanja.
Na posvetu so sodelovali in si sledili ter dopolnjevali kot sledi: dr. Borut Bratina, profesor na Ekonomski poslovni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Marijan Kocbek, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, mag. Uroš Ilic, odvetnik specialist za gospodarsko in insolvencno pravo, mag. Katarina Vodopivec, okrožna sodnica dodeljena na Vrhovno sodišce in Borut Meh, vodja interesne skupine delodajalcev v Državnem svetu RS. Mnenje stroke o (ne)primernosti zakona je bilo povsem enotno in zdi se, da je noveli uspelo soglasno združiti sicer velikokrat razhajajoca se mnenja strokovnjakov.

Povzetek Posveta ZNS