Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Poročilo o tematskem pregledu ključnih revizijskih zadev za leto 2019

Objavljeno: 01.10.2020

Poročilo o tematskem pregledu ključnih revizijskih zadev 2019

Na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem so tudi letos pripravili Poročilo o tematskem pregledu ključnih revizijskih zadev v revizorjevih poročilih subjektov javnega interesa, kjer so analizirali ključne revizijske zadeve (KAM) v izdanih revizorjevih poročilih za leto 2019, kakor jih določa Mednarodni standard revidiranja 701 (MSR 701). Letos je prvič v Poročilo o tematskem pregledu vključena tudi analiza revizorjevih poročil o konsolidiranih računovodskih izkazih subjektov javnega interesa.

V analizo je bilo vključenih 10 revizijskih družb, ki so v letu 2019 revidirale subjekte javnega interesa, ter 63 revizorjevih poročil o ločenih računovodskih izkazih in 32 revizorjevih poročil o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki so bila javno objavljena do datuma priprave poročila.

>>> Poročilo o tematskem pregledu ključnih revizijskih zadev za leto 2019
>>> Vsa poročila