Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Javni poziv za pridobivanje dodatnih kandidatov za člane nadzornega sveta SDH

Objavljeno: 21.05.2020

Odprti javni poziv za pridobivanje dodatnih kandidatov za člane nadzornega sveta družbe Slovenski državni holding, d. d.

Strokovna komisija Ministrstva za finance, vabi vse zainteresirane kandidate in  kandidatke, da ji posredujejo svojo prijavo za člana nadzornega sveta družbe Slovenski državni holding, d. d., skladno z zahtevami iz poziva, ki je objavljen tukaj

Strokovna komisija je aprila že izvedla postopek pridobivanja in ocenjevanja kandidatov, vendar ministru za finance ni mogla predložiti zadostnega števila ustreznih kandidatov. Strokovna komisija zato objavlja javni poziv za pridobivanje dodatnih kandidatov.

Prijave sprejemajo do vključno srede, 27. 5. 2020, do 12:00 ure na elektronskem naslovu: mf.nssdh@mf-rs.si.

>>> Odprti javni poziv za člane NS družbe Slovenski državni holding, d. d.