Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Iskrene čestitke novim imetnikom Certifikata ZNS

Objavljeno: 06.05.2020

Iskreno čestitamo novim imetnikom Certifikata ZNS:

Dejan Kolenc, Zoran Lazukič,Sandi Nement in Gašpar Ogris Martič

Vsi prejemniki certifikata so vpisani v javno dostopen Register imetnikov Certifikata ZNS na spletni strani ZNS.

Naslednji izpitni rok: 22. junij 2020  

 >>> več