Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Gradivo s seminarja Posebnosti nadzora v bankah

Objavljeno: 28.11.2012 | Avtor: Rada Sibila

Članom ZNS je z uporabo gesla na voljo gradivo s seminarja Posebnosti nadzora v bankah, ki je potekal 28. novembra 2012, v Ljubljani :

  • Posebnosti nadzora v bankah, mag. Simona Korošec Lavrič
  • Aktualna gibanja v slovenskem bančnem sistemu, mag. Tomaž Košak
  • Nadzor bančnega poslovanja, Matej Krumberger
  • Slaba banka, dr. Dejan Krušec