Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Gradivo - Nadzor nad finančnim poslovanjem družbe

Objavljeno: 13.10.2017

V prvem delu izobraževanja Nadzor nad finančnim poslovanjem družbe, ki je potekalo 13. oktobra, smo na primeru družbe iz regije (Agrokor) pregledali razumevanje računovodskih izkazov in finančnih kazalnikov. V nadaljevanju pa so bile predstavljene novosti MSRP, ki bodo vplivale na računovodske izkaze, kaj v zvezi s tem vprašati upravo ter kako v tej luči presojati finančne načrte družb za 2018 in kako pravočasno reagirati.

V spletni knjižnici je s članskim geslom dostopno gradivo iz izobraževanja: