Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

AZN pozvala k zadržanju dividend do oktobra

Objavljeno: 31.03.2020
AZN pozvala k zadržanju dividend do oktobra

AZN pozvala k zadržanju dividend do oktobra

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je danes (31.3.) poslala zavarovalnicam, pokojninskim družbam in pozavarovalnicam poziv, naj kot preventivni ukrep za zagotovitev finančne stabilnosti v okoliščinah širjenja epidemije s covidom-19 za pol leta, natančneje do 1. oktobra, zadrživo izplačila dividend, kot tudi ne prevzemajo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend.

S tem začasnim ukrepom, ki je veljaven do 1. oktobra, bodo po mnenju agencije zavarovalnice povečale svojo odpornost na finančni šok, ki je nastal zaradi posledic epidemije koronavirusa, ohranile svojo finančno stabilnost in preprečile morebiten nastanek motenj v svojem delovanju.