TERMINI V LETU 2020:

  • 25., 26., 27. november in 4. december - ONLINE!

Strokovne kvalifikacije za delovanje v NS in UO

Informacije

mag. Rada Sibila Potočnik, pomočnica izvršne direktorice
T: 01 530 86 44
E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si

Register imetnikov potrdila o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov

Z udeležbo na programu usposabljanja za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb - Standardna znanja za nadzornike, prejmejo udeleženci programa Potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov ("Potrdilo za nadzornike"), ki ga za opravljanje funkcije in strokovno delovanje v nadzornih svetih ali upravnih odborih družb (skladno sklepu Vlade RS z dne 6. 10. 2005) potrebujejo vsi člani nadzornih svetov in neizvršni člani upravnih odborov, ki jih je ali jih bo za imenovanje v te organe predlagala Vlada RS kot zastopnica lastnice RS.
 

Po sklepu Ministrstva za gospodarstvo se imetnikom Certifikata ZNS prizna kvalifikacija za opravljanje funkcije člana nadzornih svetov in upravnih odborov, ki jih je ali jih bo imenovala v te organe Vlada RS kot zastopnica lastnice RS. Certifikat ZNS je višja stopnja strokovne kvalifikacije od "Potrdila za nadzornike", saj je potrebno za pridobitev Certifikata ZNS strokovno znanje s področja delovanja članov NS in UO dokazovati na ustnem izpitu po programskih sklopih za certificiranje.