TERMINI V LETU 2020:

  • 25., 26., 27. november in 4. december - ONLINE!

Strokovne kvalifikacije za delovanje v NS in UO

Informacije

mag. Rada Sibila Potočnik, pomočnica izvršne direktorice
T: 01 530 86 44
E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si

Programi usposabljanja za posameznega naročnika

Programe usposabljanja za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb - Standardna znanja za nadzornike, po dogovoru z naročnikom organiziramo za posamezno družbo ali skupino podjetij. Program poteka v skupini od 15 do 25 udeležencev v prostorih naročnika ali po dogovoru.


Izvedba programa naročniku omogoča:

  • hkratno seznanitev vseh organov upravljanja (uprava in nadzorni svet) v družbi ali skupini podjetij s pomembnimi področji delovanja nadzornega sveta,

  • uvajanje v funkcijo novoimenovanega nadzornega sveta družbe,

  • posodobitev znanj in seznanjanje z novostmi s področij delovanja nadzornih svetov in korporativnega upravljanja,
  • dvig strokovnosti in ravni znanja članov nadzornih svetov za odgovorno in učinkovito opravljanje funkcije člana nadzornega sveta,
  • pripravo na izpit večjega števila kandidatov za pridobitev Certifikata ZNS,

  • pridobitev "Potrdila o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov",

  • vsi prejemniki tega potrdila so vpisani v register ZNS imetnikov "Potrdila za nadzornike", ki je javno dostopen na spletni strani ZNS.

Prednost takšne oblike izobraževanja za naročnika je v terminski in vsebinski prilagoditvi programa in je za naročnika cenovno ugodnejše kot izobraževanje posameznikov v razpisanih skupinah.
 

Reference pri izvajanju programov za posameznega naročnika:

  • Abanka Vipa d.d. (2012),
  • Aerodrom Ljubljana (2011),
  • DARS d.d. (2003, 2011),
  • DUTB, d.d. (2014)
  • Givo Real d.o.o. (2007),
  • Holding slovenske elektrarne d.o.o. (2006, 2007, 2008, 2013),
  • Istrabenz d.d. (2003),
  • JP Energetika Ljubljana d.o.o. (2003),
  • Kapitalska družba d.d. (2002, 2009, 2013),
  • Krka d.d.(2012, 2013).
  • Mestna občina Ljubljana in Javni holding Ljubljana d.d. (2008),
  • Mestna občina Maribor - Nigrad (2008),
  • NLB d.d. (2004),
  • Pivovarna Union d.d. (2005),
  • Pošta Slovenije d.o.o. (2010),
  • Premogovnik Velenje d.d. (2008),
  • Primorje d.d. (2007),
  • PS Mercator d.d. (2003, 2006),
  • Petrol d.d. (2006),
  • Sava d.d. (2002),
  • Skupina Istrabenz d.d. (2006),
  • Slovenska odškodninska družba d.d. (2003, 2006),
  • Slovenske železnice (2011, 2013),
  • Telekom  Slovenije d.d. (2011),
  • Trimo d.d. (2005),
  • Zavarovalnica Triglav d.d. (2010, 2012, 2014).