Sodelovanje NS (in RK) z revizorji in regulatorjem ter spremljanja kakovosti revizije - ONLINE

Sodelovanje NS (in RK) z revizorji in regulatorjem ter spremljanja kakovosti revizije - ONLINE

22. maj 2020 ONLINE
 • 145,00 EUR + DDV (certifikat)
 • 160,00 EUR + DDV (člani)
 • 175,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU
POMEBNO: Izobraževanje bo potekalo "ONLINE V ŽIVO".


Pridružite se izobraževalnemu modulu, ki je sicer del izobraževanja za revizijske komisije.
Vabljeni
vsi člani NS v družbah, kjer nimate oblikovane revizijske komisije!
Sama ustanovitev revizijske komisije v ničemer ne spreminja odgovornosti nadzornega sveta. Kot NS imate pristojnosti glede sodelovanja z notranjim in zunanjim revizorjem, ki so opredeljene v zakonodaji.


ZAKAJ SE UDELEŽITI IZOBRAŽEVANJA?
 • izvedeli boste, kako lahko za nadzor nad družbo čim bolj izkoristite delo notranje revizije;
 • pogledali bomo, kako poteka izbor in sodelovanje z zunanjim revizorjem;
 • predstavili bomo vlogo regulatorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem vezano na izbor in delo zunanjega revizorja;
 • izvedeli boste kateri so kazalci kakovosti dela zunanjega revizorja;
 • predstavili bomo prioritete za delo revizijskih komisij in NS na tem področju.
Vsebina programa - 22. maj 2020
8.55

Registracija

9.00

SODELOVANJE RK/NS Z NOTRANJIM IN ZUNANJIM REVIZORJEM

 • Spremljanje notranjega revidiranja in obravnavanje notranjerevizijskih poročil.
 • Odobritev temeljne notranjerevizijske listine in njenih sprememb in dopolnitev.
 • Potrditev letnega in srednjeročnega notranjerevizijskega načrta.
 • Ocenjevanje NR – zunanja presoja NR, ocena NR znotraj družbe.
 • Zagotavljanje neodvisnosti NR.
 • Izbor zunanjega revizorja, neodvisnost in pregled pogodbe.
 • Sodelovanje pri opredeljevanju področij revidiranja.
 • Spremljanje postopkov zunanjega revidiranja v predreviziji (prva faza revizije) in ob zaključku revizije, pregled letnega revizijskega ciklusa.
 • Seznanitev z ugotovitvami in priporočili zunanjega revizorja.
 • Revizorjevo poročilo.
10.30

Odmor

10.45

SODELOVANJE RK/NS Z REGULATORJEM IN SMERNICE ZA SPREMLJANJE KAKOVOSTI ZUNANJE REVIZIJE

 • Vloga Agencije za javni nadzor nad revidiranjem – sodelovanje z RK/NS.
 • Kazalci kakovosti zunanje revizije.
11.30

Odmor

11.45

PRIOTITETE ZA DELO RK/NS

12.30

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva (v elektronski obliki).

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942.
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.

Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
Rada Sibila, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 40 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si