Smernice za spremljanje kakovosti zunanje revizije

Smernice za spremljanje kakovosti zunanje revizije

12. junij 2018 Kristalna palača (BTC), Ljubljana
  • 130,00 EUR + DDV (certifikat)
  • 150,00 EUR + DDV (člani)
  • 180,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU
v sodelovanju z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem


Kazalniki kakovosti revidiranja so pripomoček, namenjen nadzornim svetom in revizijskim komisijam pri spremljanju izvajanja obveznih revizij in imenovanju zunanjega revizorja

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije za člane nadzornih svetov in revizijskih komisij z namenom boljšega razumevanja dejavnikov, ki vplivajo na kakovost revidiranja, ter lažje ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti revizijskih družb, pripravila Smernice za spremljanje kakovosti zunanje revizije. Kazalniki kakovosti revidiranja so namenjeni izboljšanju komunikacije nadzornih svetov in revizijskih komisij z revizorji poleg obstoječe komunikacije, zahtevane z Mednarodnimi standardi revidiranja in Uredbo (EU) 537/2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa.

KOMU JE POSVET NAMENJEN:
Posvet je namenjen članom nadzornih svetov in še posebej predsednikom in članom revizijskih komisij.
Pomembno: Ustanovitev revizijske komisije v ničemer ne spreminja odgovornosti nadzornega sveta kot je opredeljena v zakonodaji


Vsebina programa - 12. junij 2018
13.30

Sprejem in registracija udeležencev

14:00

Uvodni pozdrav: O namenu Smernic za spremljanje kakovosti zunanje revziije

*

Predstavitev: KazalnikI kakovosti revidiranja

14.35

PANEL: Spremljanje kakovosti zunanjega revizorja v praksi

  • mag. Bernarda Babič, predsednica revizijske komisije, Telekom Slovenije, d.d.
  • mag. Sanja Relić, namestnica direktorice, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
  • mag. Blanka Vezjak, članica RK, SID - Prva kreditna zavarovalnica d.d., Skupna pokojninska družba, d.d. in UNIOR, Kovaška industrija d.d.
Moderator: mag. Aleksander Igličar, član RK, Gorenje d.d.

16.00

Zaključek posveta

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva, kosila in okrepčila za udeležence.

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942.
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.

Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
mag. Rada Sibila, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si