Predsedniški forum ZNS

Predsedniški forum ZNS

18. oktober 2018 Golf Arboretum (Volčji potok, Radomlje)
O DOGODKU

Predsedniški forum ZNS je namenjen strokovnemu povezovanju predsednikov uprav in predsednikov nadzornih svetov korporativnih članov ZNS na temo upravljanja družb.

Udeležba na dogodku le za osebno vabljene.Strokovna tema
:

Strateška partnerstva in lastniške spremembe -  PREVZEMI IN PRODAJE DRUŽB

V zadnjih nekaj letih se je v slovenskem gospodarskem prostoru zgodila vrsta prevzemov in prodaj družb. V času prodaje ali napovedanega prevzema nastanejo okoliščine, ki pomenijo posebno vlogo organov gospodarskih družb. Tema pa še zdaleč ni zgolj legalistična, ampak prinaša tudi druge strateške in vsebinske razmisleke glede prevzemov ali prodaj družb.

V razpravi se bomo osredotočili na vlogo organov družbe v različnih fazah prodaje in prevzemov družb in kako komunicirati z delničarji in deležniki družbe.
V razpravi bosta strokovno sodelovala Srečo Jadek in Pavle Pensa iz odvetniške pisarne Jadek & Pensa.


Gostitelj srečanja:

 

Vsebina programa - 18. oktober 2018
12.30

Prihod in sprejem udeležencev

13.00 – 16.00

Strokovni del srečanja s kosilom

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

mag. Rada Sibila, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si

 KORPORATIVNI ČLANI

Podjetja, ki v okviru svoje družbene odgovornosti podpirajo aktivnosti ZNS
za izboljšanje učinkovitosti korporativnega upravljanja.