Predsedniški forum ZNS

Predsedniški forum ZNS

14. marec 2018 Novo mesto
O DOGODKU

Predsedniški forum ZNS je namenjen strokovnemu povezovanju predsednikov uprav in predsednikov nadzornih svetov korporativnih članov ZNS na temo upravljanja družb.

Udeležba na dogodku le za osebno vabljene.Strokovna tema
:
NASPROTJA INTERESOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA - KAKO JIH PREPOZNAVATI, RAZKRIVATI, ODPRAVLJATI IN OBVLADOVATI?

Slovenski gospodarski prostor je majhen, zato je tema nasprotij interesov toliko bolj aktualna za organe gospodarskih družb. Z novelo ZGD-1G smo v letu 2012 v 38.a členu ZGD-1 prvič zakonsko opredelili kaj nasprotje interesov je in kakšne pravice in obveznosti imajo posamezni organi gospodarskih družb v zvezi s tem. Ker je zakonska ureditev relativno skopa, se ta problematika bistveno nadgrajuje s priporočili dobre prakse. V zvezi z nasprotji interesov so pomembni 3 koraki:

  1. Prepoznavanje - Deloma so različni kodeksi upravljanja družb natančneje opredelili dobro prakso glede prepoznavanja nasprotij interesov članov nadzornih svetov, bistveno manj pa glede prepoznavanja nasprotij interesov članov uprav.
  2. Razkrivanje - Glede razkrivanja se bistveno preveč poudarja razkrivanje javnosti in bistveno premalo pravočasno in vsebinsko podrobno nadzornemu svetu kot organu.
  3. Obvladovanje in odprava – Predstavlja največjo slabost v praksi, saj nadzorni sveti ne znajo ustrezno obvladovati potencialnih nasprotij interesov tako članov uprave kot posameznega člana nadzornega sveta, potem ko so jim bila razkrita. Ker nadzorni sveti v teh primerih ne sprejemajo ustreznih sklepov in ne zavzamejo konkretnih stališč, so ogroženi tako družba, posameznik, ki je nasprotje interesov razkril kot tudi člani NS.

Med letošnje aktivnosti ZNS smo vključili oblikovanje brošure s praktičnimi napotki, ki bo v pomoč članom organov vodenja in nadzora pri prepoznavanju, razkrivanju, odpravi in obvladovanju nasprotij interesov kot tudi strokovni in medijski javnosti. K praktičnosti in uporabnosti priričnika, bodo pomembno prispevali tudi vaši pogledi in izkušnje.

Gostitelj srečanja:

 

Vsebina programa - 14. marec 2018
12.30

Prihod in sprejem udeležencev

13.00 – 16.00

Strokovni del srečanja s kosilom

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

mag. Rada Sibila, pomočnica generalne sekretarke ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si

 

 KORPORATIVNI ČLANI

Podjetja, ki v okviru svoje družbene odgovornosti podpirajo aktivnosti ZNS
za izboljšanje učinkovitosti korporativnega upravljanja.