Izobraževanje za nadzornike

Izobraževanje za nadzornike

Standardna znanja za nadzornike

25., 26., 27. november in 4. december 2020 ONLINE
 • 595,00 EUR + DDV (člani)
 • 650,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU

POMEBNO OBVESTILO
Izobraževanje bo potekalo online v interaktivni obliki.

Intenzivni program izobraževanja
za člane nadzornih svetov in upravnih odborov

 

Za prejem "Potrdila za nadzornike" je potrebna udeležba na izobraževanju (brez izpita).

Namen izobraževanja:
Komu je program namenjen?
 • kandidatom in novoimenovanim članom nadzornih svetov in neizvršnim članom upravnih odborov;
 • udeležba na izobraževanju je potrebna za vse člane NS in UO imenovane s strani RS (SDH, d.d.);
 • tistim, ki funkcijo nadzornika že opravljajo, svoja znanja z določenih področij pa želijo posodobiti in dopolniti;
 • posameznikom, ki se pripravljajo na izpit za pridobitev Certifikata ZNS;
 • predsednikom in članom uprav in upravnih odborov;
 • sekretarjem nadzornih svetov in predstavnikom strokovnih služb v družbi.

Zakaj se udeležiti izobraževanja pri ZNS?
 • ZNS ima najdaljšo tradicijo na področju izobraževanja nadzornikov,
 • ZNS oblikuje strokovne vire za delo članov nadzornih svetov in neizvršnih članov upravnih odborov,
 • izobraževanje izvajajo izkušeni predavatelji iz prakse,
 • vzpodbujamo interaktivno izmenjavo izkušenj in mnenj med udeleženci in predavatelji,
 • stalen nadzor nad strokovno kakovostjo programov in predavateljev,
 • na izobraževanju prejmete obsežno gradivo (priporočila, smernice, avtonomi pravni viri,...), ki ga boste potebovali pri svojem delu in je sicer dostopno le članom ZNS,
 • vpis v javno dostopen register imetnikov "Potrdila za nadzornike" pri ZNS,
 • promocija certificiranja in imetnikov obeh strokovnih kvalifikacij.

.

Vsebina programa - 25. november 2020
8.15 - 8.30

UVODNI POZDRAV

8.30 – 10.00
Odmor 10.00 – 10.15
10.15 – 11.45
Odmor 11.45 – 12.00
12.00 – 13.00

PRAVO DRUŽB, VLOGA IN POMEN NADZORNIH SVETOV, ENOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA DRUŽB, KODEKSI UPRAVLJANJA DRUŽB IN PRIPOROČILA DOBRE PRAKSE

Vsebina programa - 26. november 2020
8.30 – 10.00
Odmor 10.00 – 10.15
10.15 – 11.45
Odmor 11.45 – 12.00
12.00 – 13.00

NADZOR POSLOVANJA PREKO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV (RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE IN VSEBINA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TER LETNO POROČILO)

Vsebina programa - 27. november 2020

08.30 - 10.00
Odmor 10.00 - 10.15

VLOGA NADZORNEGA SVETA PRI STRATEŠKEM USMERJANJU DRUŽBE

10.15 - 11.45
Odmor 11.45 -12.00

KADROVANJE UPRAV

12.00 - 12.45
Odmor 12.45 - 13.00

PROFESIONALNA ETIKA ČLANOV NADZORIH SVETOV

13.00 - 13.45

KOMUNICIRANJE NADZORNEGA SVETA

Vsebina programa - 04. december 2020
8.30 - 8.45

PREDSTAVITEV CERTIFIKATA ZNS

8.45 - 9.45
Odmor 9.45 - 10.00

VLOGA NADZORNEGA SVETA V INSOLVENČNIH POSTOPKIH


10.00 - 11.00
Odmor 11.00 - 11.15

SODELOVANJE NADZORNEGA SVETA Z REVIZORJI

11.15 – 12.00
Odmor 12.00 - 12.15

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

12.15 - 13.00

VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA

13.00

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Lokacija:
 • ONLINE
 

Kotizacija in plačilo:
 • 650 EUR (+DDV)
 • 595 EUR (+DDV) - člani ZNS
VČLANITEV

Kotizacija vključuje tudi vsa e-gradiva za udeležence.

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5 % popust.
Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke.PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942.
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.

Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
mag. Rada Sibila Potočnik, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si