ČLANSTVO

Profesionalizacija, izobraževanje in strokovni razvoj...

Več informacij

Maja Menič,
vodja pisarne ZNS,
T: 01 530 86 40
E: maja.menic@zdruzenje-ns.si

Članstvo

Postanite član ZNS

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) je edina strokovna organizacija v Sloveniji, ki združuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov, članov njihovih komisij ter druge deležnike korporativnega upravljanja.

ZNS povezuje tudi družbe zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja v okviru korporativnega članstva.

>>> več                                  

>>> včlanitev

Ugodnosti članstva

ZNS članom omogoča dostop do vseh strokovnih virov potrebnih za delo nadzornih svetov in upravnih odborov, ponuja pravne nasvete in druge članske ugodnosti doma in posvetu. Svoje člane spodbuja k strokovnemu razvoju (izobraževanje, certificiranje, samoocenjevanje,...) in spoštovanju profesionalne etike.

>>> več

 

Višina članarine

Kot posameznik poravnate letno članarino osebno ali pa vam jo poravna družba, ki jo navedete kot plačnika.

  • Letna članarina v koledarskem letu 2018 znaša 160 EUR, za upokojence in študente pa 40 EUR.
  • Posamezniki, ki se včlanjujejo v obdobju od oktobra do decembra tekočega leta, plačajo pristopnino 40 EUR, ki velja kot članarina za tekoče leto.

ugodnost Kolektivno članstvo - za včlanitev vsaj treh (3) oseb iz družbe, ponujamo 20 % popust pri plačilu članarine


>>> več

 

 "Člani ZNS morajo skrbeti za svojo osebno integriteto,
kar pomeni, da ravnajo v skladu z etičnimi načeli in veljavnimi predpisi
."
Kodeks profesionalne etike ZNS