Certifikat ZNS Plus

Certifikat ZNS Plus

Certifikat ZNS Plus predstavlja nadgradnjo Certifikata ZNS in nagrajuje tiste, ki redno in neprekinjeno posodabljajo svoja znanja s področja delovanja nadzornih svetov in upravljanja družb

Certifikat ZNS Plus avtomatično prejme imetnik aktivnega Certifikata ZNS, ki svoje znanje neprekinjeno posodablja vsaj 6 let in je aktivnost Certifikata ZNS redno obnavljal ali se je udeležil programa usposabljanja Evropskega programa korporativnega upravljanja v organizaciji ecoDa v Bruslju in uspešno opravil zaključni pisni test.

Postopek pridobitve Certifikata ZNS Plus:
Certifikat ZNS Plus se podeljuje avtomatično vsem imetnikom aktivnega Certifikata ZNS, ki:
  • neprekinjeno obnavljajo aktivnost Certifikata ZNS vsaj 6 let po pridobitvi, vendar med posameznimi obdobji obnavljanja aktivnosti certifikata ni preteklo več kot 6 mesecev ali
  • so se udeležili ecoDa izobraževanja v Bruslju (Evropski program korporativnega upravljanja) in uspešno opravili pisni test.